Sitran Megatrendit 2023

Sitran Megatrendit 2023 matkailualalla

Sitra on julkaissut uudet Megatrendit 2023. Megatrendit kertovat meille mitä isoja kehityssuuntia on maailmalla ja on myös hyvä pohtia mitkä niistä vaikuttavat nyt tai ehkä tulevaisuudessa meidän omaan toimintaan.

Maailman laajuisia kriisejä on ollut vuodesta toiseen ja nämä eivät ole olleet täysin yllätyksiä, vaan isommassa kuvassa on voitu megatrendien avulla havaita muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehitystä. Yllätyksiä voi siis vähentää pohtimalla erilaisia tulevaisuuskuvia.

Megatrendit vaikuttavat myös matkailun toimialaan monella tavalla.

1. Luonnon kantokyvyn mureneminen

Ilmaston muutos ja ääriolosuhteet koko maapallolla lisääntyvät ja meidän on varmistettava eri keinoin luonnon säilyminen tuleville sukupolville. Meidän tulee olla yhä tietoisempia ympäristöstämme, kunnioittaa ja vaalia sitä.

Matkailun toimialalla tämä liittyy vahvasti vastuulliseen matkailuun ja Visit Finlandin luoma Sustainable Travel Finland ohjelma auttaa yrityksiä pohtimaan näitä asioita oman toiminnan näkökulmasta.

2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat

Väestö vanhenee, kaupungistuminen jatkuu ja pandemiat/epidemiat tulevat yleistymään. Mielenterveysongelmat kasvavat ja hyvinvointikäsitys laajenee koskemaan mm. kestävää elämäntapaa, sosiaalisia suhteita ja merkityksellisyyden kokemista. Osaamisen kehittämisen merkitys korostuu, sekä etä- ja hybridityö muuttavat työn tekotapoja.

Matkailun toimialalla tämä tarkoittaa hyvinvointituotteiden merkityksen kasvua, uudenlaista merkityksellisyyden kokemista myös matkailupalveluissa, sekä työn ja vapaa-ajan yhdistävien matkailupalveluiden kysynnän kasvua. Matkalta haetaan siis jatkossa laajempaa merkitystä ja mielen hyvinvointia yhä enemmän.

3. Demokratian kamppailu kovenee

Yhteiskuntajärjestelmät ovat olleet ja ovat tulevaisuuden kriisienkin aikaan kovalla koetuksella. Geopoliittiset jännitteet ja informaatiovaikuttaminen lisääntyvät tulevaisuudessa ja ihmisten luottamus moneen asiaan on koetuksella. Nopea ja suora kansalaisten vaikuttaminen, sekä uskonnan ja ideologian merkitys lisääntyy.

Matkailun toimialalla tämä vaikuttaa erityisesti luottamuksen ja informaatiovaikuttamisen kautta. Luottamuksen heikentyminen vaikuttaa vahvasti myös luottamukseen talouteen ja järjestelmiin, jotka luovat matkailijalle taas turvaa matkustamiseen. Ihmisten matkustushalukkuus taloudellisen epävarmuuden tai luottamuksen vuoksi voi heikentyä. Valeinformaation määrän kasvaessa on meidän entistä enemmän keskityttävä siihen että tuotamme omista palveluistamme luotettavaa informaatiota, joka poistaa epävarmuutta ja epäilyksiä.

4. Kilpailu digivallasta kiihtyy

Teknologia, tekoäly ja datatalous tulevat muuttamaan toimintatapoja. Myös teknologiaosaamisen eli digitaitojen korostumisen myötä yhä suurempi määrä ihmisiä ja asiakkaita omaa yhä enemmän digiosaamista ja ymmärrystä. Datan keruu kasvaa ja virtuaalimaailma tuo uusia mahdollisuuksia, vaikka teknologia lisää eriarvoisuutta ja myös haavoittuvuutta.

Matkailun toimialalla tämä vaikuttaa erityisesti asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, sekä eri palveluiden käyttöön. Digitaalisuus tuo myös liiketoiminnalle isoja mahdollisuuksia parantaa palvelua ja tehostaa omaa tekemistä eli keskittyä olennaiseen. Tämä edesauttaa myös työvoima haasteissa. Virtuaalielämykset paranevat ja mahdollistavat matkustamisen eri puolille maailmaa omalta kotisohvalta.

5. Talouden perusta rakoilee

Eriarvoisuus kasvaa, kiertotaloudesta tulee välttämättömyys ja yritysvastuu laajenee samalla kun kuluttajan valta kasvaa vaikuttajana. Talousajattelu uudistuu ja uusia mittareita otetaan käyttöön myös talouteen. Merkittävää on myös se, että työ ja osaamistarpeet uudistuvat.

Matkailun toimialalla tulee vanhojen talousmittareiden lisäksi ottaa rinnalle tulevaisuudessa myös erilaisia vastuullista liiketoimintaa mittaavia mittareita. Nämä seikat lisäävät palveluiden arvoa ja voidaan myös huomioida asiakkaan hinnassa. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia siitä mihin rahansa käyttävät. Digitaalisuuden avulla asiakas saa enemmän tietoa ja pystyy myös omia kokemuksia jakamaan.


Tilaa Sitran Megatrendit itsellesi maksutta ja hyödynnä myös muuta tarjolla olevaa materiaalia, jotta voit pohtia onko liiketoimintasi valmis vastaamaan tulevaisuuden megatrendeihin! Tässä oli vain pieni pintaraapaisu siihen miten monin tavoin megatrendit vaikuttavat meihin ja liiketoimintaamme.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *