Visit Finland Akatemia valmennukset

Visit Finland Akatemia valmennukset

Visit Finland Akatemia


Visit Finland Akatemia on valmennusverkosto. Minut valittiin syksyllä 2020 tähän akatemia valmentajien verkostoon. On ollut valtavan suuri kunnia päästä matkailualan ammattilaisten verkostoon.

Visit Finland Akatemia tarjoaa matkailualueille, -sidosryhmille ja -yrityksille valmennuksia kansainvälisille matkailumarkkinoille, vastuulliseen matkailuun ja digitalisaatioon.

Valmennusvalikoimassa on laaja valikoima eri teemoja, joita eri valmentajat tarjoavat. Valmennukset sisältävät myös runsaasti tietoa Visit Finlandin toimenpiteistä ja teemoista.

Visit Finland Akatemian valmennukset on luokitelty Ready, Steady ja Go tasoille yritysten osaamisen mukaan. Yritysten tason voi määritellä Kansainvälistymiskyselyn avulla, josta löytyy lisätietoja Visit Finlandin Akatemian verkkosivuilta.

Omat valmennukseni keskittyvät digitaaliseen näkyvyyteen ja asiakaskokemukseen.

Tutustu minun kokemukseen ja koulutukseen.Valmennusta yritysten digitaaliseen näkyvyyteen, myyntikanaviin, sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin, sekä asiakaskokemukseen!

Visit Finland Akatemia valmennusaiheet

VISIT FINLAND DATAHUB (Ready 2-3 tuntia)

Mikä on Visit Finlandin DataHub ja miksi tuotteet ja palvelut kannattaa sinne syöttää? Missä tuotteeni näkyvät ja millä perustein? Miten lisään yritykseni palvelut DataHubiin ja millaisia palveluita sinne kannattaa lisätä?

DataHub –valmennuksessa käydään ensin läpi tuottamista digitaalisiin kanaviin ja sen jälkeen paneudutaan DataHubiin. Valmennus auttaa toimijoita ymmärtämään mitä seikkoja on huomioitava tuotetiedoissa verkossa oli ne sitten missä kanavassa tahansa. Valmennuksessa käydään läpi mikä on DataHub tietokanta ja miten se toimii jakelukanavana, sekä miten oman yrityksen tuotteet saadaan näkyviin DataHubiin.

GOOGLE-NÄKYVYYS JA MAINONTA (Ready 3 tuntia/Steady 1 pv)

Miten varmistan yrityksen näkyvyyden hakukoneessa? Mika on Google Business ja miten se toimii? Mitä on hakukoneoptimointi ja miten se vaikuttaa yrityksen verkkosivujen näkyvyyteen? Miten toteuttaa omien verkkosivujen hakukoneoptimointia? Mitä on hakukonemarkkinointi?

Valmennuksessa käsitellään mitä yrityksen tulee ottaa huomioon varmistaakseen oma näkyvyys hakukoneessa, sekä tutustutaan hakukoneoptimoinnin perusteisiin ja miten se pitää jokaisen yrityksen huomioida oman verkkosivuston osalta. Tavoitteena tutustua konkreettisiin toimenpiteisiin, miten yritys parantaa omaa hakukonenäkyvyyttään itse.

SOSIAALINEN MEDIA (Ready/Steady 1 pv)

Missä somekanavissa yrityksen tulee näkyvä? Mikä sisältö toimii eri sosiaalisen median kanavissa? Miten tuotetaan itse sosiaalisen median sisältöä? Miten saada asiakkaat osallistumaan sisällön avulla? Miten tehdä maksullista markkinointia sosiaalisessa mediassa?

Valmennuksessa käydään sosiaalisenmedian eri kanavien sisältöjä läpi, tutustutaan sisältösuunnitelmaan ja ideoidaan yhdessä koukuttavaa sisältöä osallistujille. Valmennuksessa perehdytään tapoihin, joilla yritys voi itse tuottaa omaa sisältöään sosiaaliseen mediaan. Lisäksi valmennuksessa perehdytään suurimpien sosiaalisen median kanavien maksullisen markkinoinnin toteuttamiseen.

DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS JA DIGITAALINEN ASIAKASPOLKU (Ready/Steady 1 pv)

Miten varmistan yrityksen näkyvyyden verkossa? Missä kanavissa yrityksen tulisi olla näkyvissä? Millainen on asiakkaan digitaalinen asiakaspolku ja miten sen eri vaiheissa voi olla vaikuttamassa valintoihin?

Valmennuksessa käsitellään mitä yrityksen tulee ottaa huomioon varmistaakseen oma näkyvyys verkossa ja millaisissa kanavissa yrityksen tulisi olla näkyvissä. Valmennuksessa perehdytään asiakkaan digitaaliseen asiakaspolkuun ja pohditaan oman toiminnan näkökulmasta missä voi olla näkyvissä ja vaikuttamassa asiakkaan valintoihin. Lisäksi käydään läpi yleisimpiä kanavia asiakkaan polun varrelta ja miten yritys varmistaa näkyvyytensä näissä.

DIGITAALINEN MARKKINOINTI (Steady/Go 1 pv)

Mitkä ovat matkailuyrityksen tärkeitä digitaalisia markkinointikanavia? Miten määrittää omat kohderyhmät ja huomioida ne markkinointiviestinnässä? Mitä on suosittelumarkkinointi ja miten sitä hyödynnetään matkailuyrityksen markkinointiviestinnässä?

Valmennuksessa perehdytään erilaisiin digitaalisen markkinoinnin muotoihin ja niiden toimivuuteen eri kohderyhmissä. Perehdytään markkinointisuunnitelman laatimiseen ja mittareihin toteutettujen toimenpiteiden onnistumisen mittaamiseksi. Valmennuksessa perehdytään myös kansainvälisten asiakkaiden huomioimiseen markkinointiviestinnässä.

Suosittelumarkkinointiin ja eri kanaviin tutustutaan valmennuksen aikana. Suosittelumarkkinoinnin toimintaperiaatteita, haasteita ja hyötyjä käydään läpi. Lisäksi valmennuksessa perehdytään konkreettisesti suurimpien kanavien ominaisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen.

ASIAKASKOKEMUS (Steady/Go 1 pv)

Mistä muodostuu yrityksessä asiakaskokemus? Miten asiakaskokemusta voi mitata ja miten sitä voi parantaa? Valmennus auttaa ymmärtämään mistä tekijöistä asiakaskokemus koostuu ja miten siihen vaikutetaan. Asiakaskokemuksen johtamisella lisätään tyytyväisiä asiakkaita ja näin varmistetaan liiketoiminnan menestyminen.

Valmennukseen voi yhdistää myös asiakkaan palvelupolun tai asiakaskohderyhmät, jolloin valmennuksesta saadaan hyvä kokopäivän kokonaisuus.

TUOTTEISTAMINEN (Ready 3 tuntia)

Miten tuotteistan kiinnostavan matkailupalvelut verkkoon? Miten kerron tuotteestani digitaalisissa kanavissa ja mitä asioita tulee erityisesti ottaa huomioon, jotta asiakkaat kiinnostuvat tuotteesta? Miten tuotekuvauksella, kuvilla ja tuotetiedoilla vaikutetaan tuotteen mielenkiintoisuuteen, laatuun ja myyntiin? Mitä tulee huomioida, kun matkailutuotteiden ja -palveluiden myyntiä siirretään verkkoon? Miten huomioida yksittäiset matkailijat ja miten myydä ryhmätuotteita verkossa? Vinkkejä laadukkaan tuotteen luomiseen digitaalisiin kanaviin.

Valmennuksessa perehdytään tuotteistamiseen, sekä tuotekortin luomiseen. Tuotteistamisessa keskitytään erityisesti digitaalisiin kanaviin tuotteistamiseen. Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereihin tutustuminen. Valmennuksen aikana perehdytään digitaalisen kaupankäynnin vaatimuksiin ja erityispiirteisiin ja tehdään käytännön harjoituksia oman yrityksen tuotteiden kehittämiseksi.